ANNONS
ANNONS
Logo

FÖRKLARAR FÖRÄNDRINGEN

Försvaret redo att delta i insats i Hormuzsundet – så här tycker riksdagspartierna

Anton Gustafsson · 7 Aug 2019
Uppdaterad 7 Aug 2019

ÖB Micael Bydén är redo om det politiska beslutet tas. Foto: TT


Efter att ett svenskägt fartyg blivit beslagtaget av Iran i Persiska viken tidigare i somras har frågan väckts om Sverige ska delta i en internationell styrka. ÖB Micael Bydén säger att försvarsmakten är redo för en sådan insats, men då måste ett politiskt beslut tas. Metro har talat med samtliga riksdagspartier om hur de ser på ett svenskt militärt deltagande.

klar

Artikellänk är kopierad

pil
I korthet

Vad: Överbefälhavare Micael Bydén meddelade i går till SVT att det svenska försvaret är förberett på att delta i den internationella insats som ska genomföras i Hormuzsundet.

Var: Persiska viken.

När: Det är ännu oklart exakt när insatsen ska påbörjas men enligt flera internationella medier handlar det om en eller ett par månader.

Vilka: USA och Storbritannien är hittills de enda länderna som ska delta. Men det är flera länder som har fått frågan men ännu inte lämnat något besked.

Hur: Insatsen går ut på att skydda och eskortera handelsfartyg som ska åka in och ut ur Persiska viken genom Hormuzsundet.

Varför: Den senaste tidens spänningar i området har lett till att Iran har beslagtagit flera handelsfartyg, bland annat en svenskägd oljetanker.

LÄS MER
En tredje oljetanker kapad av Iran – detta har hänt
Allan Widman (L).Foto: Naina Helen Jama/TT

Allan Widman, försvarspolitisk talesperson för Liberalerna

Hur ställer ni er till ett svenskt deltagande i den internationella insatsen?

– Vi är positiva till det, men den behöver inte i alla delar vara militär. Det finns flygplan inom kustbevakningen som också är en potentiell resurs vid en sådan insats.

LÄS MER
Mellanösternexpert: USA:s agerande ökar risken för väpnad konflikt med Iran

Varför är det viktigt att genomföra den här insatsen?

– Det är uppenbart att fartygstrafiken inte fungerar på internationellt vatten i Persiska viken. Någon form av insats måste till då området är en ordentlig krutdurk. Det som bör vara målsättningen vid en sådan här operation är att upprätthålla den fria sjöfarten i den Persiska viken.

Hur bör den svenska medverkan se ut?

– Jag vill inte föregripa den frågan, det är ett komplext arbete när en sådan här insats sätts samman och olika länder väntas bistå med olika komponenter. Det är försvarsmakten som har bäst överblick kring vad som efterfrågas och vilken som vore den bästa insatsen från vår sida.

Vilket land bör leda en sådan här insats?

– Det skulle bli mindre känsligt med en europeiskt ledd insats i det här läget.

LÄS MER
Allt fler barn sitter häktade – det här vill partierna göra åt ungdomsbrottsligheten
Mikael Oscarsson (KD).Foto: Jonas Ekströmer/TT

Mikael Oscarsson, försvarspolitisk talesperson för Kristdemokraterna

Hur ställer ni er till ett svenskt deltagande i den internationella insatsen?

– Vi vill att Sverige, precis som Danmark har signalerat, ska bidra till en säkerhetsstyrka. Det är väldigt viktigt att det blir gjort.

Varför är det viktigt att genomföra den här insatsen?

– Sverige är en väldigt exportberoende nation och 90 procent av vår export går via handelsfartyg. Så det är av svenskt, europeiskt och internationellt intresse att en av världens viktigaste transportleder hålls öppen. Skulle det bli stopp där får det väldigt ödesdigra konsekvenser för hela världsekonomin.

Hur bör den svenska medverkan se ut?

– Vad jag kan bedöma har försvarsmakten och MSB gjort en bedömning av vad vi kan avvara till en sådan insats och då är det bara regeringens beslut kvar. Det är väldigt beklagligt att det här drar ut på tiden, Danmark gav sitt besked för två veckor sedan och Försvarsmakten verkar vara klar med sin analys så jag förstår inte varför ett besked drar ut på tiden.

Vilket land bör leda en sådan här insats?

– Det är sekundärt faktiskt. Det viktigaste är att den blir genomförd och att vi står tillsammans med Storbritannien och andra länder som vill lotsa handelsfartyg genom det här sundet.

LÄS MER
Böneförbudet i Bromölla totalsågas av experter: ”Det är antimuslimsk rasism”
Roger Richtoff (SD).Foto: Naina Helèn Jåma/TT

Roger Richtoff, försvarspolitisk talesperson för Sverigedemokraterna

Hur ställer ni er till ett svenskt deltagande i den internationella insatsen?

– Om uppdraget gäller att gå in och skydda och eskortera handelsfartyg ska Sverige delta. Men det är viktigt att också på diplomatisk väg försöka lösa den här knuten.

Varför är det viktigt att genomföra den här insatsen?

– För det är helt oacceptabelt att beslagta fartyg som bevisligen inte kränker några som helst lagar där nere, man måste värna den fria sjöfarten.

Hur bör den svenska medverkan se ut?

– Sverige ska delta med till exempel enskild stabspersonal, sjukvårdspersonal, alternativt övervaknings- eller radarutrustning – på de områdena kan vi bidra på ett bra sätt. Men vi säger blankt nej till att svenska soldater ska åka ner dit.

Vilket land bör leda en sådan här insats?

– Med tanke på vilket känsligt område det här är så kan man inte bortse från risken att en sådan här insats eskalerar och då är det bara USA som har resurser nog att leda en sådan stor operation.

LÄS MER
Går mot fjärde valet på fyra år – nu står Spanien vid ett politiskt vägskäl
Kerstin Lundgren (C).Foto: Centerpartiet.

Kerstin Lundgren, utrikespolitisk talesperson för Centerpartiet.

Hur ställer ni er till ett svenskt deltagande i den internationella insatsen?

– Det är bra att ÖB har klargjort förutsättningarna. Sverige ska stå upp för fri sjöfart och vara beredda att delta. Innan ett slutligt beslut fattas måste de politiska grunderna för en sådan insats klarläggas. Det måste finnas ett tydligt uppdrag där alla inblandade är eniga för att undvika riskerna för ändamålsglidning. Det är även viktigt med samråd i EU och den nordiska kretsen.

Varför är det viktigt att genomföra den här insatsen?

– Därför att vi står upp för fri sjöfart och för internationell rätt även på havet.

Hur bör den svenska medverkan se ut om det blir någon?

– Detta måste bedömas utifrån hur insatsen formeras och vad vi bäst bidrar med utifrån dessa förutsättningar.

Vad bör Sverige göra istället för att hjälpa till att garantera handelsfartygens säkerhet om man inte deltar i insatsen?

– Sverige och EU ska medverka till diplomatiska lösningar för att säkra handelsfartygens säkerhet, JCPOA:s framtid och undvika en militär konflikt.

LÄS MER
Eskil Erlandsson åtalas för sexbrott – här är sex politiska skandaler vi minns
Kenneth G Forslund (S).Foto: Riksdagen.

Kenneth G Forslund (S), ordförande i utrikesutskottet

Hur ställer ni er till ett svenskt deltagande i den internationella insatsen?

– Det är bra och betryggande att den svenska försvarsmakten har kapacitet och möjlighet till ett eventuellt deltagande i en sådan internationell insats. Det är ännu för mycket som är oklart kring insatsernas utformning, inbördes förhållande till varandra och folkrättsliga mandat. Det behövs betydligt mer underlag för att Sveriges riksdag ska kunna fatta ett sådant beslut.

Varför behöver regeringen mer tid innan man kan ta ett beslut?

– Viktigast just nu är att minska spänningarna i området, inte öka dem. Det tillsammans med att få fri personalen och Stenas oljetanker är högsta prioritet för Sverige just nu. Långsiktigt är det ett viktigt svenskt intresse att havsrätten respekteras och att den fria sjöfarten på internationellt vatten är just fri. Det är av yttersta vikt för Sverige som är ett mycket exportberoende land och det gäller alla fartyg oavsett flaggstat. Svenska exportprodukter fraktas av fartyg från en lång rad länder.

Hur bör den svenska medverkan se ut om det blir någon?

– Just nu hämtar Utrikesdepartementet in så mycket information som möjligt och försöker få klarhet kring alla de frågetecken som finns. Det ligger till grund för ett framtida ställningstagande till om, och i så fall i vilken form, Sverige ska delta.

Vad bör Sverige göra istället för att hjälpa till att garantera handelsfartygens säkerhet om man inte deltar i insatsen?

– Sverige ska absolut jobba för avspänning i området och fri sjöfart, alldeles oavsett om Sverige deltar i någon militär insats eller inte.

LÄS MER
Sverige säger nej till kärnvapenförbud – var några år från att ha en atombomb på 60-talet
Hans Wallmark (M).Foto: Jonas Ekströmer/TT

Hans Wallmark, utrikespolitisk talesperson för Moderaterna

Hur ställer ni er till ett svenskt deltagande i den internationella insatsen?

– Det finns för närvarande ingen anledning att utesluta något. Moderaterna har sedan en dryg vecka tillbaka krävt att regeringen inventerar vilka åtgärder som kan vidtas; civila, politiska, diplomatiska eller militära. Men Försvarsmaktens bedömning har ännu inte delgetts oss.

Varför är det viktigt att genomföra den här insatsen?

– Det centrala för oss är att den fria navigationsrätten måste värnas och skyddas.

Hur bör den svenska medverkan se ut om det blir någon?

– Vi utgår från att regeringen vill förankra sådana här viktiga säkerhetspolitiska vägval med oss i oppositionen, men något sådant har ännu inte skett. Vi har till exempel inte fått information om huruvida det gäller en USA-ledd, eller EU-ledd, insats. Regeringen måste svara på vad man vill göra och med vem.

Vilket land bör leda en sådan här insats?

– Helst en EU-ledd. Men allt beror på politiskt mandat och syfte, vad ska uppnås? Och hur? Sverige ska medverka i försvaret av den fira navigationsrätten. USA kan ha även andra syften riktade direkt mot Iran.

LÄS MER
Metro blickar tillbaka – så lät det 2005 när rökning på krogen förbjöds
Håkan Svenneling (V). Foto: Henrik Montgomery/TT

Håkan Svenneling, utrikespolitisk talesperson för Vänsterpartiet

Hur ställer ni er till ett svenskt deltagande i den internationella insatsen?

– Vänsterpartiet är skeptiska till deltagande då Sverige riskerar att dras in i en konflikt mellan västländer och Iran.

Vad bör Sverige göra istället för att hjälpa till att garantera handelsfartygens säkerhet om man inte deltar i insatsen?

– Det krävs förhandlingar för avspänning inom ramen för FN:s säkerhetsråd, så som skedde med det kärntekniska avtalet. En långsiktig lösning kan endast nås på diplomatisk väg. Det är viktigt att komma ihåg den starka koppling som finns till det kärntekniska avtalet. Sverige har en viktig diplomatisk roll att fylla genom sitt ordförandeskap i FN:s atomenergiorgan IAEA. En militär insats riskerar att bli långdragen.

Finns det något scenario där Vänsterpartiet skulle rösta ja för ett svenskt deltagande?

– Om såväl den amerikanska som brittiska insatsen får FN-mandat kan det bli relevant för Sverige att delta för att upprätthålla fred i Mellanöstern.

LÄS MER
Prideveckan är här – fyra historiska händelser för HBTQ-rörelsen

Janine Alm Ericson, utrikespolitisk talesperson för Miljöpartiet

Hur ställer ni er till ett svenskt deltagande i den internationella insatsen?

– Regeringen har inte fattat något beslut om deltagande i något maritimt initiativ i Hormuzsundet utan har fortsatta diskussioner och analyser utifrån den informationen som vi har fått.

Vad bör Sverige göra istället för att hjälpa till att garantera handelsfartygens säkerhet om man inte deltar i insatsen?

– För Miljöpartiet är det viktigt att en fri sjöfart säkras och vi ser med största oro på den situationen som råder nu. Det är otrolig viktigt att vi bidrar till ett mer avspänt läge i regionen genom de insatser som vi går in med. Vi behöver genom diplomati och samtal hitta lösningar för situationen utan att militariseringen och det spända läget eskalerar.

klar

Artikellänk är kopierad

Anton Gustafsson
[email protected]
NyheterÅsiktGo!ViralgranskarenMetrojobbMetro Mode

© Copyright 2019 Metro Media House AB. All information på metro.se skyddas av lagen om upphovsrätt. Ange källa Metro vid citering.

metro