ANNONS

Vi har granskat påståendet och kan inte hitta belägg för att det stämmer. Påståendet ska ha fått betydande spridning på nätet.

Nej, Sverige har inte infört ett förbud mot obligatorisk vaccinering

Anton Gustafsson · 2 Maj 2019
Uppdaterad 2 Maj 2019
Motionerna om obligatorisk vaccinering röstades inte ned på grund av "allvarliga hälsorisker".

Motionerna om obligatorisk vaccinering röstades inte ned på grund av "allvarliga hälsorisker". Foto: Skärmdump/TT


Utomlands sprids påståenden om att Sverige skulle ha förbjudit obligatoriska vaccinationer på grund av "allvarliga hälsorisker". Men påståendet är gammalt – och missvisande.

klar

Artikellänk är kopierad

Artikeln som sprids kommer från sajten ”Organic consumers association” och har rubriken: ”Sverige förbjuder obligatoriska vaccinationer på grund av ‘allvarliga hälsorisker'”.

Artikeln är publicerad 2017 men har de senaste månaderna åter fått spridning internationellt med tiotusentals delningar i sociala medier. Sverige lyfts fram som ett föredöme bland vaccinationsmotståndare.

Uppgifterna i artikeln kommer ursprungligen från en lobbyistgrupp som förespråkar alternativ medicin och alternativa behandlingar som kallar sig för National Health Federation.

För det första stämmer det inte att ”Sverige förbjuder obligatoriska vaccinationer” eftersom det inte går att förbjuda något som sedan länge varit frivilligt.

I den spridda texten står det att riksdagen röstade nej till sju motioner som tog upp obligatorisk vaccination. Det är en felaktig siffra. Det som stämmer är att riksdagen röstade ner två motioner som tog upp obligatorisk vaccinering.

Högt förtroende för vaccin

Men anledningarna till att förslagen röstades ner har blivit feltolkade. Folkhälsomyndighetens råd var att eftersom andelen barn under två år som blir vaccinerade i Sverige är så pass hög (cirka 97 procent) så behövs det ingen obligatorisk vaccinering. Enligt Folkhälsomyndigheten är också svenskarnas förtroende för vaccin så högt att ett lagstadgat tvång vore onödigt. Motionerna lades fram till omröstning i maj 2017.

Anledningen var alltså inte ”allvarliga hälsorisker” som det står i rubriken till den delade artikeln.

Adam Roth är enhetschef på enheten för vaccinationsprogrammet vid Folkhälsomyndigheten. Han bekräftar att myndigheten inte förespråkar obligatorisk vaccinering.

– Vaccinationsprogrammet i Sverige bygger på ett förtroende mellan förälder, barn och elevhälsa och det förtroendet vill vi inte störa. När man har så hög vaccinationstäckning som vi har redan så ser vi inte att en obligatorisk vaccination skulle inte ge någon ytterligare täckning och vi tror att det skulle vara direkt kontraproduktivt, säger han.

Adam Roth är enhetschef på enheten för vaccinprogrammet vid Folkhälsomyndigheten. Bild: Folkhälsomyndigheten.
Adam Roth är enhetschef på enheten för vaccinprogrammet vid Folkhälsomyndigheten. Bild: Folkhälsomyndigheten.

Har er inställning till obligatorisk vaccinering något att göra med hälsorisker till följd av vaccinering? 

– Grunden för vaccinationer är att riskerna med vaccinet är mycket små och att hälsovinsterna med vaccinet är stora. Det är alltså betydligt större risk förknippad med att drabbas av sjukdomen än med att bli vaccinerad mot den. För att ett vaccin ska kunna införas måste detta visas i studier innan införande. Genom biverkningsuppföljning, och vid behov studier, följs detta löpande även efter införande av ett vaccin, säger Adam Roth.

De enda som tog upp säkerheten och biverkningar var lobbygruppen NHF. De skickade brev till olika riksdagsledamöter men det togs inte upp av Folkhälsomyndigheten eller i någon debatt i riksdagen.

97 procent av barnen vaccinerade

I dag är vaccinationer frivilligt i Sverige, men det rekommenderas av Folkhälsomyndigheten. 97 procent av svenska barn under två år är vaccinerade mot difteri, stelkramp, kikhosta, pneumokocker, polio, haemophilus influenzae typ b, mässling, påssjuka och röda hund.

– Vi har väldigt god kontroll på de sjukdomar som ingår i vaccinationsprogrammet i dag och det har vi den goda vaccinationstäckningen att tacka för. Det märks att det finns ett väldigt stort stöd för vaccination generellt i Sverige, säger Adam Roth på Folkhälsomyndigheten.

klar

Artikellänk är kopierad

Anton Gustafsson
[email protected]
Så här jobbar Viralgranskaren.
Läs mer

Undrar du om en historia på nätet är sann?

Skicka in ditt tips till oss
GuiderFöreläsningarVarningslistanViralgranskaren i media
Om ViralgranskarenNyhetsbrev  Facebook  Twitter  

© Copyright 2019 Metro Media House AB. All information på metro.se skyddas av lagen om upphovsrätt. Ange källa Metro vid citering.

metro